Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Προσκόμιση αντιγράφων αναγνώρισης δικαιούχων σε ιδιοκτησίες με δικαστικές αποφάσεις...

Παρακαλούνται οι πολίτες της Τοπικής Ενότητας Ποντοκώμης,
που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι με δικαστικές αποφάσεις σε ιδιοκτησίες στον σημερινό οικισμό,
να προσκομίσουν αντίγραφα αυτών των αποφάσεων ατο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ποντοκώμης μέχρι τις 15/12/2017,
με σκοπό να διευκολυνθούν οι εργασίες της Επιτροπής Διανομής Οικοπέδων στο νέο οικισμό.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top