Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

«Καμπάνα» στη ΔΕΗ...

Δύο νέα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, συνολικού ύψους περίπου 66.000 ευρώ, επιβλήθηκαν στη ΔΕΗ από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

1)Επιβολή προστίµου στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον ΑΗΣ Α’ Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας. Παραβάσεις: Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, Υπέρβαση οριακών τιµών ΡΗ στην έξοδο των επεξεργασµένων υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
Πρόστιµο: 51.750 ευρώ
2)Επιβολή προστίµου στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον ΑΗΣ Β’ Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας. Παραβάσεις: Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, Υπαίθρια αποθήκευση υγρής τέφρας κατά παράβαση σχετικού περιβαλλοντικού όρου
Πρόστιµο: 14.450 ευρώ

 Για τις υπερβάσεις των οριακών τιμών εκποµπής διοξειδίου του θείου στον ΑΗΣ Αμυνταίου (που δεν έχει καν αποθείωση) ούτε λόγος γίνεται από κανέναν πουθενά. Για την υπαίθρια αποθήκευση της υγρής τέφρας αρκεί κανείς να κάνει μια επίσκεψη στα ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε  για να διαπιστώσει πως εδώ και χρόνια δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Όταν όμως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν 4 χρόνια να έρθουν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που είναι και η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος τι να πει κανείς για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
back to top