Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Ασφαλιστικά μέτρα για τις παράνομες αποθέσεις της ΔΕΗ...

Δικαστική μάχη εναντίον της ΔΕΗ ξεκίνησε ο δήμος Εορδαίας με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ ΑΕ για την παράνομη δημιουργία αποθέσεων (στείρων υλικών από την εξόρυξη λιγνίτη) στο χώρο της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου Μαυροπηγής (στα αγροκτήματα Μαυροπηγής, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και στην νέα Εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας), διότι γίνεται σε εκτάσεις που δεν έχουν απαλλοτριωθεί και δεν βρίσκονται στην κυριότητα της ΔΕΗ, αλλά και διότι η ΔΕΗ μπάζωσε παράνομα τον βιότοπο «Ρέμα Τρυγόνας», ο οποίος συνδέεται με το δάσος του Προαστείου και αποτελεί καταφύγιο ζώων και πτηνών της ευρύτερης περιοχής. Τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΔΕΗ επρόκειτο να εκδικαστούν τον περασμένο μήνα (6 Ιουνίου) αλλά η εξέτασή τους αναβλήθηκε λόγω εκλογών για τις 19 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, με την αίτησή του προς το Μονομελούς Πρωτοδικείο Κοζάνης ο δήμος Εορδαίας ζητά: Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση. Να διαταχθεί η προσωρινή απαγόρευση εναπόθεσης στείρων άγονων υλικών από την αντίδικο εταιρία στην περιοχή του Ρέματος της Τρυγόνας στην κτηματική περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Προαστείου- Μαυροπηγής- Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω απόθεση στείρων άγονων υλικών στο ρέμα και η ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνιση του. Να απαγορευτεί η σύναψη σύμβασης μίσθωσης του χώρου του ρέματος από την καθ’ ης εταιρία με συμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω απόθεση στείρων άγονων υλικών στο ρέμα και η ολοκληρωτική καταστροφή και εξαφάνιση του. Να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να απομακρύνει τις αποθέσεις της σε απόσταση 250 μέτρων από την νέα Εθνική Οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και να δημιουργήσει πράσινη ζώνη προστασίας με φυτευτικό σύνδεσμο 3Χ3 μ. και σε βάθος τριών τουλάχιστον σειρών κατά μήκος όλων των τμημάτων του χώρου επέμβασης και σε βάθος πέντε τουλάχιστον σειρών κατά μήκος των τμημάτων του χώρου επέμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133314/2929/9-11-2011 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 14.925.860 τ.μ. στην περιοχή Πτολεμαΐδας από την ΔΕΗ Α.Ε και Να απειληθεί κατά της καθ’ ής χρηματική ποινή 10.000€ για την περίπτωση μη συμμόρφωσης της στην απόφαση που θα εκδοθεί. Ειδικότερα ο δήμος Εορδαίας στρέφεται κατά της ΔΕΗ, διότι: «Κατά την εξόρυξη του λιγνίτη υλοποιείται ταυτόχρονα και εξόρυξη άγονων υλικών (υπερκείμενα και ενδιάμεσα στείρα), τα οποία για την απόθεση τους μεταφέρονται σε εξωτερικούς χώρους του ορυχείου, οι οποίοι δεν έχουν απαλλοτριωθεί και δεν βρίσκονται στην κυριότητα της ΔΕΗ. Στα πλαίσια της διαδικασίας απόθεσης των άγονων υλικών σε χώρο ανάμεσα στο ορυχείο της Μαυροπηγής και στην νέα Εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, η ΔΕΗ έχει αποθέσει εντελώς αυθαίρετα και παράνομα τεράστιες ποσότητες άγονων υλικών σε βιότοπο ξεχωριστής σημασίας, που έχει την ονομασία ρέμα Τρυγόνας, ο οποίος συνδέεται με το δάσος του Προαστείου και αποτελεί καταφύγιο ζώων και πτηνών της ευρύτερης περιοχής. Οι αποθέσεις έχουν εξαφανίσει μεγάλο μέρος του ρέματος αυτού, με συνέπεια την αυτονόητη και κραυγαλέα καταστροφή του περιβάλλοντος της πολύπαθης περιοχής μας, αλλά και την άμεση διακινδύνευση καταστροφής του γειτονικού δρυοδάσους του Προαστείου». Ο δήμος Εορδαίας επισημαίνει ότι «η ανωτέρω δραστηριότητα της ΔΕΗ, ήτοι η απόθεση άγονων υλικών εντός του ρέματος της Τρυγόνας είναι προδήλως παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με την υπ’ αριθμ. 133314/2929/9-11-2011 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 14.925.860 τ.μ. στην περιοχή Πτολεμαΐδας από την ΔΕΗ Α.Ε. όσο και με τη σχετική πολεοδομική νομοθεσία». Τονίζει επίσης ότι στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της ΔΕΗ Α.Ε. δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ρέμα της Τρυγόνας, καθώς στο κείμενο της μελέτης δεν γίνεται καμία αναφορά στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά ούτε σε τυχόν επιπτώσεις των αποθέσεων σ’ αυτή. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η ΔΕΗ εναποθέτει τα εξορυσσόμενα από το ορυχείο άχρηστα υλικά εντός του ρέματος της Τρυγόνας- από επιτόπιο έλεγχο που διενέργησε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας η ΔΕΗ έχει ήδη πραγματοποιήσει απόθεση άγονων υλικών στα 2/3 του ρέματος της Τρυγόνας- και παράλληλα σε απόσταση μικρότερη από 250 μέτρα από τη Νέα Εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα σε απόσταση 50 μέτρων από την Εθνική, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς από ενδεχόμενη κατολίσθηση αλλά και εύλογη ψυχολογική επιβάρυνση από την αρνητική εικόνα τεράστιων ποσοτήτων άγονων υλικών-μπαζών τόσο σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας αλλά και στους ξένους επισκέπτες του, οι οποίοι διέρχονται από την Εθνική οδό. Εκ των υστέρων νομιμοποίηση Ο δήμος Εορδαίας στην αίτησή του κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι επιχειρεί «να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων την προπεριγραφείσα παράνομη δραστηριότητα της (αποθέσεις εντός ρέματος, σε απόσταση 50 μέτρων από την Εθνική οδό)», καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΔΕΗ να εκμισθώσει κοινόχρηστη έκταση 457.711 τ.μ. στα αγροκτήματα των τοπικών κοινοτήτων Προαστείου- Ασβεστόπετρας- Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, με σκοπό την απόθεση στείρων υλικών στο χώρο της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου Μαυροπηγής. Καθώς, το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας που κλήθηκε τον χειμώνα (τέλη Ιανουαρίου ’12) να γνωμοδοτήσει για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου, αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 24/2012 να γνωμοδοτήσει αρνητικά ως προς την εκμίσθωση από τη ΔΕΗ του χώρου αυτού αλλά και να προσφύγει ο Δήμος Εορδαίας εναντίον της ΔΕΗ και να εξαντλήσει όλα τα δικαστικά μέσα τόσο για την οικολογική καταστροφή του βιότοπου, όσο και για την γενικότερη αλλοίωση του φυσικού τοπίου της περιοχής αυτής από τις αποθέσεις. Στην αίτηση τονίζεται ακόμη ότι «σε αντίθεση με τα περιβαλλοντικά κριτήρια έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση πλησίον του οικισμού Προαστείου, Ασβεστόπετρας, Μαυροπηγής, διότι η συγκεκριμένη απόθεση απέχει λιγότερο από 1, 2 και 3 χιλιόμετρα αντίστοιχα από τις παραπάνω κοινότητες. Επίσης έχουμε ολική καταστροφή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του ρέματος της Τρυγόνας. Η απόθεση των άγονων υλικών είναι ορατή όχι μόνον από τις κοινότητες Προαστείου και Ασβεστόπετρας αλλά από την πόλη της Πτολεμαΐδας. Απέχει επίσης 50 μ. από την νέα Εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας. Υπάρχει φόβος για την μείωση της γεωτεχνικής ευστάθειας των αποθέσεων, ενώ δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί ο βιότοπος του ρέματος όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των άγονων υλικών. Επιπλέον ο βοσκότοπος στις τοπικές κοινότητες Μαυροπηγής, Ασβεστόπετρας και Προαστείου έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω των απαλλοτριούμενων εκτάσεων από την ΔΕΗ Α.Ε., αν δε εκμισθωθεί η έκταση του ρέματος βλάπτεται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο η επιχώρια κτηνοτροφία. Ειδικότερα όσον αφορά το Προάστειο ο βοσκότοπος του καταλαμβάνει έκταση μόνο 1.600 στρεμμάτων και αν μειωθεί και άλλο δεν θα μπορούν πλέον να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι, σε μια εποχή μάλιστα που για τους κατοίκους των τοπικών αυτών κοινοτήτων δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, όσον αφορά την εργασία. «Είναι προφανές ότι η ΔΕΗ Α.Ε. εάν εκμισθώσει το ρέμα της Τρυγόνας όχι απλά δεν θα κάνει καλή χρήση του ρέματος αλλά θα εξαφανίσει εντελώς αυτόν τον βιότοπο, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Επομένως τέτοια εκμίσθωση είναι εντελώς παράνομη και δεν μπορεί επ’ ουδενί να συναφθεί νομίμως», αναφέρει στην αίτησή του ο δήμος Εορδαίας. Και επισημαίνει ότι «η αντίδικος (εταιρεία) κάθε μέρα συνεχίζει κατά τρόπο απροκάλυπτο, αυθαίρετο και παράνομο την απόθεση μπαζών στο ρέμα της Τρυγόνας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο βιότοπος αυτός με ολοκληρωτική καταστροφή, η οποία ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα θα είναι μη αναστρέψιμη». 

Πηγή: Εφημερίδα Πτολεμαίος - Ρόη ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ

2 σχόλια:

nikos είπε...

η παλιά μου πρόεδρος Τ.Ε.15 Σ.Δ.Μ/ΔΕΗ τώρα Δήμαρχος Πτολεμαΐδας πάντα ακέραια, ακούραστη και άξια συνάδελφος τους έστειλε αδιάβαστους http://www.e-ptolemeos.gr/topics.php?category=7&topic=19133 Εύγε Βίκυ!!

nikos είπε...

Βίκυ -πάντα μεθοδική και τεκμηριομενη!!

 
back to top